executeur testamentair

De executeur testamentair is de objectieve specialist die op een gedegen manier de laatste wil van een erflater uitvoert. Eventuele verzegeling van de nalatenschap en het opmaken van de boedelbeschrijving zijn onderdeel van de taak van de executeur.

U wilt zelf de regie houden

omdat u weet dat uw kinderen niet best met elkaar kunnen opschieten of dat uw kinderen zich van u hebben vervreemd, kan het verstandig zijn dat de nalatenschapscoach van te voren uw laatse wensen / laatste wil met de kinderen bespreekt om ernstige conflicten te voorkomen en u zich meer gerespecteerd voelt.Voor een ervaren executeur kunt u contact opnemen. Het hele traject wordt door mij begeleidt

volgens de wet

Volgens artikel 1052 van boek 4 Burgerlijk Wetboek

mag een erflater, bij uiterste wil, middels een onderhandse of notariële akte één of meer uitvoerders aanstellen voor het uitvoeren van de uiterste wilsbeschikking.

Artikel 1056 van hetzelfde boek spreekt over

de verzegeling, in geval van minderjarigheid, van de nalatenschap en artikel 1057 over het opmaken van de boedelbeschrijving, in tegenwoordigheid van de erfgenamen.