totaal nabestaanden advies

De tijd voor en na het overlijden staan vooral in het teken van persoonlijk afscheid.

Daarna wacht een complete adminstratie: een schoenendoos vol papieren, een lade met papperassen of en lange rij ordners. Bovendien heel veel instanties, oa. verzekeringen en banken, die benaderd en afgezegd moeten worden.

Bij OPTIMA Plus volgt met u het traject met 1 adviseur /coach. Verdriet en gelatenheid zijn factoren die niet stimuleren om met veel mensen te overleggen over een nalatenschap etc. Dus u hoeft niet met `het achterliggende verhaal` te biecht bij meerdere mensen.

Juridisch advies

Eventueel in samenwerking met de notaris kan worden bekeken of uw testament voldoet aan de bedoeling.

Fiscaal advies
Middellijke taxatie van OPIMA Taxaties met de belastinginspecteur is een optie voor het maken van afspraken met de fiscus over verrekening van successierechten. Ook voor zakelijke rechten en bedrijfsonroerend goed.


Een volledige rapportage van de nalatenschap is beschikbaar voor alle erfgenamen.

niet leuk, wel makkelijk!

Door omstandigheden bent u niet in de gelegenheid om de voortgang te behartigen van de afwikkeling van de administratieve beslommeringen van de natalenschap. (onze kosten kunt u aftrekken voor de belasting)

Bovendien............ kostenbesparend voor de erfgenamen omdat abonnementen en verzekeringen niet nodeloos te lang doorlopen !

Onze diensten kunnen bestaan uit:

  1. *Aanvraag van verklaring van erfrecht
  2. *Ordenen van de hele adminstratie
  1. *Melden van overlijden aan banken en uitkeringsinstantie
  2. *Opzeggen van verzekeringen
  3. *Opzeggen van abonnementen etc.
  4. *Contacten met makelaars en boedelruimers
  5. *Aanvraag pensioen- en overlijdensuitkeringen voor nabestaanden
  6. *Afronden van belastingaangiftes
  7. *Inventariseren van effectendepots
  8. *en meer